Dit is de documentatie voor Zermelo 2, voor Zermelo 3 zie handleiding.zermelo.nl


Online Help - Publiceren - Afdrukken - Leerlinglijsten

Leerlinglijsten

Er zijn vier mogelijkheden voor het maken van leerlinglijsten. Deze mogelijkheden staan nader toegelicht in de paragrafen.

In iedere lijst heeft u dezelfde 4 knoppen tot uw beschikking:
Knop Sluiten: Hiermee sluit u het venster waarin u de lijsten selecteert en keert u terug naar het hoofdscherm.

Knop Export: U heeft de mogelijkheid om een Tekst of Word bestand te maken. Kiest u voor Tekst dan wordt direct de verkenner getoond waarin u een naam en locatie kunt opgeven voor het .txt bestand. Kiest u voor Word dan krijgt u allereerst een scherm met Exportparameters. Zie voor uitleg daarover Lijsten maken.

Knop Weergave: U kunt hier, net al op vele andere plaatsen in de Zermelo-software, zelf aangeven welke datakolommen u wilt meegeven in de export. Met de knoppen onderin kunt u bepalen hoeveel regels (in de export omgezet naar kolommen) er meegaan en met het aanklikken van één of meer velden in de rechterkolom bepaalt u welke informatie er in een kolom getoond wordt.

Knop Toelichting: De toelichting geeft aan welke datakolommen er standaard meegestuurd worden in de export. U kunt onder Weergave zelf kiezen welke data u in welke volgorde wilt exporteren.

Standaard zullen de volgende gegevens getoond worden in de leerlinglijst:
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Geslacht
  • ID
  • Stamklas


Leerlinglijsten
afb. 1 : Weergave aanpassen van de leerlinglijst
Via de knop Weergave kunt u echter ook andere eigenschappen van de leerlingen selecteren.

De output bij deze lijsten is txt-of docx-formaat.