Download Zermelo.exe

Versie 3.x

De download van Zermelo.exe versie 3.0 en hoger kunt u vinden op Deze pagina.

Versie 2.x

Let op: Zermelo kan de veiligheid en betrouwbaarheid van Zermelo 2 niet meer garanderen. Meer informatie


Releasedatum Versie Omschrijving Bugs Features 32 bits 64 bits
30-04-20152.4.5features
 • [desktop] Bij de instellingen kan nu apart aangegeven worden of er een beveiligde SMTP verbinding gebruikt moet worden
 • [desktop] Het is nu ook mogelijk om de proxy server in te stellen via het EIG instellingen bestand
 • [desktop] De remote help is geupdate voor betere compatibiliteit
 • [formatie] Verschillende salarisbestanden zijn toegevoegd
 • [pakketkeuze] Het is nu mogelijk om de tekst op het scherm wat verschijnt na begeleid kiezen bij pakketkeuze te kopieren naar het prikbord.
 • [toetsen] Bij toetslijsten maken graag lokaal noteren bij toetsinformatie op eerste pagina.
bugfixes
 • [automaat] Software kon crashen bij meer dan 6 of randvoorwaarden
 • [automaat] Randvoorwaarden per tijdvak worden onterecht aangepast bij verwijderen tijdvak
 • [automaat] Leerlingen uitgebreid: bulk kopieren kon een crash geven na het switchen naar een ander tijdvak
 • [automaat] Er kon een foutmelding optreden bij het openen van een bestand dat was opgeslagen in bepaalde versies van Zermelo 3
 • [automaat] Schoolvakanties 2016 zijn gecorrigeerd
 • [automaat] Na het opslaan in Zermelo 2 konden er instellingen voor Zermelo 3 verdwijnen
 • [dagrooster] Docent afwezig melden werd niet gezien als wijziging
 • [formatie] Overgangsregeling Bapo voor Budget berekening gecorrigeerd
 • [toetsen] Bij het exporteren van toetslijsten
 • [toetsen] Mondelingen max scherm hield ten onrechte rekening met lesblokkades
 • [toetsen] in het surveillantenscherm worden toetsen nu over blokkades heen getekend ipv andersom
116zermelo:
gladiator
zip
msi
zermelo:
gladiator
zip
msi
30-10-20142.4.4Bugfix release
bugfixes
 • [Projectbeheer] De software kon crashen als via Recente projecten een project werd gekozen dat niet beschikbaar was.
 • [Infoweb] Aangepaste welkomtekst werd niet aangepast bij Update Infoweb.
 • [Infoweb] Publiceer Rooster: kiezen voor Annuleren gaf toch een actie.
 • [Remote Help] Met Zermelo-medewerker meekijken was niet mogelijk door oudere versie van Teamviewer.
 • [Jaarplanner] Vakanties van 2016 zijn toegevoegd.
 • [Automatisch Roosteren] Door Windows-instelling Representatie decimale getallen kon onder andere de positielijst verminkt raken door het tussenvoegen van nullen.
60zipmsimsizip
09-07-20142.4.3Bugfix release
bugfixes
 • [phoenix] Bij gekloonde leerlingen komt de pakketkeuzeinfo niet altijd door.
 • [toetsrooster] Bij het splitsen of lijmen van toetsen kon een extra lege toets worden aangemaakt
 • [delegeercentrum] Na synchroniseren kon leerling met 100p prognose toch kloonnummer behouden.
 • [delegeercentrum] Bij het synchroniseren was het soms mogelijk dat pakketkeuzes niet correct werden overgenomen bij prognosewijzigingen.
 • [formatie] (Zermelo 3 Pilot gebruikers) Instelling budgetstand werd gewist bij openen project in oude zermelo versie
 • [delegeercentrum] Eventuele foutmeldingen bij het synchroniseren van de groepenplanner geven meer informatie
 • [printcentrum] In het Princentrum kan nu in de celweergave ook de start en eindtijd van een les weergegeven worden
70zipmsimsizip
13-06-20142.4.2Feature en Bugfix release
features
 • [toetsen] Samenvoegen van gelijktijdige toetsen is opgesplits. Er is nu een gelijktijdige samenvoegen van toetsen op basis van lokaal en er is een gelijktijdig samenvoegen op basis van pakketvak.
bugfixes
 • [toetsen] Bij het samenvoegen van toetsen werd de toetsnaam niet aangepast
 • [toetsen] Bij het samenvoegen van toetsen, werd het gewenst aantal lokalen niet correct verwerkt.
 • [toetsen] Optie samenvoegen toetsen werkte niet correct, wanneer een toets zowel op lokaal alsook op vak samengevoegd kon worden. Zie feature.
31zipmsimsizip
27-05-20142.4.1Bugfix release
bugfixes
 • [formatiebeheer] De nieuwe formatieinrichting (ZermeloStandaard_01_08_2014.zfm) ontbrak in de formatiemodule
 • [formatieplanning] In het scherm Groepen en Lessen kon de optie \'werken met zplanning\' bij het gebruik van modules uitgeschakeld worden.
20zipmsimsizip
23-05-20142.4.0Feature en Bugfix release
features
 • NIeuw: Persoonlijk budgetmodule in ZFormatie. Zie online help voor meer informatie.
bugfixes
 • [delegeercentrum] [belangrijk] Bij het importeren van prognoses uit het delegeercentrum kregen de gewijzigde prognose leerlingen de informatie mee uit het externe (gedelegeerde) bestand. Dit leverde problemen op wanneer bij voorbeeld in het hoofdbestand de pakketkeuzes worden ingevoerd. Sterk advies, bij gebruik van delegeercentrum, deze versie te installeren.
11zipmsimsizip
30-08-20132.1.6Feature en Bugfix release
features
 • [algemeen] Hernummeren van lessen toegevoegd aan Roosteren - Opties.
 • [dagrooster] Via optie-0 kunnen leerlingen aan- of afwezig worden gemeld.
bugfixes
 • [algemeen] Schoolvakanties 2014-2015 toegevoegd aan de jaarplanner
 • [algemeen] Scherm afdelingen en stamklassen geeft nu de juiste melding bij afsluiten.
 • [automaat] Het opgeven van docent voorkeurslokalen kon verkeerd verwerkt worden bij sluiten.
 • [automaat] In het venster Telgroepen Uitgebreid werden lesverzamelingen met formule GrpBreedt #allen niet doorgerekend.
 • [automaat] Bij een naamswijziging van een uurgroep, bleef de oorspronkelijke uurgroep staan bij Docenten standaardwaarde uitgebreid.
 • [automaat] Lokalen uitgebreid kon een hoop loze lokaalwensen maken, wat het systeem ernstig kon vertragen
 • [automaat] Wanneer een uitzondering voor een leerling was ingevuld, was het mogelijk dat de baasisvoorwaarde verdubbelde.
 • [automaat] Bulk kopieeren kon crashen wanneer er randvoorwaarden op stamklasniveau waren ingevuld.
 • [dagrooster] Docenten vrijmaken werkte niet in een dagroosterbestand dat minder dan 5 werkdagen bevatte.
 • [dagrooster] Activiteitenplanner kon crashen in Windows 8.
 • [export] Software gaf een crash bij het aanmaken van Douanebladen in een toetsroosterbestand.
 • [formatieplanning] Een geplande koppeling kon een onterechte foutmelding geven bij overname naar lessen.
 • [infoweb] Leerlingnamen met vreemde tekens worden niet getoond.
 • [lokalenautomaat] Mierenhoop kon crashen bij het plaatsen.
 • [lokalenautomaat] Bij het starten van een automaat, wordt de lokalenautomaat verborgen. Dit voorkomt onterechte foutmeldingen van Windows.
 • [lokalenautomaat] Mierenhoop kon crashen bij sluiten.
 • [lokalenautomaat] Blokkenoptimalisator toont geen huidig aantal strafpunten.
 • [lokalenautomaat] De mierenhoop en hoogoven zijn tijdelijk uit de software gehaald.
 • [vestigingen] Bij het exporteren leveren lesveramelingen met formule InLokaal() geen problemen meer op.
192zipmsimsizip
13-05-20132.1.0Feature en Bugfix release
features
 • [afdrukken] Exporteren van Grid naar Word
 • [algemeen] Invoeren lesuren altijd beschikbaar in hoofdscherm
 • [algemeen] Persoonlijke snelkoppelingen blijven zichtbaar
 • [afdrukken] Printpreview bij afdrukken
 • [afdrukken] Nieuwe publicatiemogelijkheden roosters (Publiceren -> Afdrukken -> Roosters)
 • [afdrukken] Weergave vestigingsnamen optioneel bij Word export
 • [delegeercentrum] Koppeltool beschikbaar in groepenplanner
 • [delegeercentrum] Importeren van keuzepercentages mogelijk in groepenplanner
 • [delegeercentrum] Rendementen beschikbaar in delegeercentrum
 • [dialogen] Bij verplaatsen van les worden lessen niet meer automatisch uitgeroosterd
 • [export] Koppeling Trajectplanner beschikbaar
 • [formatiebeheer] Kernteam wordt weergegeven of formatiekaart
 • [formatieplanning] Nieuwe kolom marge in de groepenplanner
 • [formatieplanning] Extra filter in lessenplanner voor collecties met onvoldoende bezetting
 • [formatieplanning] In Sectieplanner mogelijkheid actuele lessenverdeling overnemen naar planning
 • [formatieplanning] Geplande lessen lessenplanner op formatiekaart
 • [formatieplanning] In Lessenplanner alle geplande inzet verwijderen
 • [formatieplanning] Leerlingaantallen in decimalen ipv breuken
 • [formatieplanning] Naamgeving groepenplanner totalen en overzichten niet consequent
 • [formatieplanning] Totaaloverzicht aan de toolbar Groepenplanner toegevoegd
 • [import] Inlezen Magister keuzepakket
 • [infoweb] Gebruikers voor infoweb ook uit medewerkerdomein
 • [layout] Nieuwe layout van rechtermuisknop menu
 • [management] Rendementsberekeningen beschikbaar in de managementmodule
 • [management] Onderwijstijd berekening rekening houden met absentie leerlingen
 • [ouderavond] Update look and feel Protas website
 • [provisie] Achtergrondkleur instelbaar
 • [provisie] Werken met schermen van verschillende grootte
 • [roosterautomaat] Randvoorwaarde uitgebreid verwijderen met DEL, kopiëren met Ctrl-C
 • [toetsen] kolombreedte toetsen
bugfixes
 • [afdrukken] Printcentrum: optie rasterlijnen verdikken werkt niet
 • [algemeen] Plausibele overgangen: scherm gaat naar achtergrond
 • [algemeen] Scherm Groepen en lessen verdwijnt naar achtergrond
 • [algemeen] Delegeercentrum: window Opslaan valt achter wait-window
 • [algemeen] Controlescherm verschijnt achter andere schermen ipv bovenliggend
 • [domeinen] Typefout in domeinen menu
 • [dialogen] In een Dialoog verkenning was het onterecht mogelijk naar modules te gaan.
 • [dagrooster] Bij afknippen is actieve week één week te vroeg
 • [dagrooster] Lesdagen en lesuren niet aanpasbaar in dagroosterbestand
 • [delegeercentrum] Het delegeercentrum kon crashen bij sluiten toekenningen
 • [delegeercentrum] Geen annuleren-knop bij verwijderen project in delegeercentrum
 • [export] Tekst aangepast bij PFL 4 bestanden aanmaken
 • [formatiebeheer] UUR() raadpleegt geen lesverzamelingen in subdomein ZFormatie
 • [formatiebeheer] Lessentabel wordt onterecht aangepast door Geplande Groepen
 • [formatiebeheer] Planningscontrole doorrekenen met koppelingen geeft crash
 • [formatiebeheer] Docentfilter bevat geen docenten uit zformatie docent domein
 • [formatiebeheer] In het Geplande groepen scherm aangeven dat we dubbel kunnen klikken
 • [formatiebeheer] Aansttypes.txt werd niet ververst bij aanpassing
 • [formatieplanning] kolom Doc blijft rood ook na verdeling docenten
 • [import] Importeren van Untis 2013 ging niet goed
 • [lessentabel] Koppelen vakkenlijst aan lessentabel in beeld bij geen vakken
 • [lespakket] In scherm lespakket werkten knoppen niet
 • [lokalenautomaat] Lokalenoptimalisator roostert soms uit
 • [lokalenautomaat] Formicidae kon crashen
 • [provisie] Provisie opmerkingen sheet onthoud de enters niet.
 • [provisie] Presentatie comprimeren veroorzaakt crash
 • [provisie] Provisie maakt de zin niet af of toont hem niet
 • [roosterautomaat] Bij switchen tabs in lokalen basis kon de software crashen
 • [roosterautomaat] Problemen met blokstructuur venster popt niet up maar achter
 • [toetsen] Sortering datum in toetslijsten is op getal ipv datum
 • [toetsen] Lessen uitschakelen crashed als er nog geen toetsdomein is.
3130zipmsimsizip
20-03-20131.14.17Bugfix release
bugfixes
 • Licentie certificaten aangepast
10zipmsimsizip
15-03-20132.0.7Feature en Bugfix release
features
 • [infoweb] Mogelijkheid om te publiceren per tijdvak
bugfixes
 • [afdrukken] Het tabblad Cel Afmetingen werd niet altijd goed weergegeven.
 • [algemeen] Menu optie Exporteren - Foleta en Cup waren onterecht gekoppeld aan formatie en kwt licentie.
 • [algemeen] Menu optie Roosteren - Lessen - Koppelen is eruit.
 • [algemeen] Menu optie Management was onterecht gekoppeld aan de management licentie.
 • [algemeen] Menu optie Exporteren - Toetsen was onterecht gekoppeld aan de licentie roostervoorbereiding
 • [algemeen] Mogelijk niet reproduceerbare crash opgelost bij afdelingsoverzicht
 • [dialogen] In de verkenning is het niet meer mogelijk naar modules te gaan.
 • [dialogen] Wanneer een speciale toetsgroep op een richel werd geplaatst, kon na het sluiten van de dialoog deze niet meer geopend worden.
 • [dagrooster] Activiteiten die wel in het dagrooster staan, maar niet in de planning, worden vanaf nu standaard genegeerd ipv verwijderd.
 • [dagrooster] Wanneer in het roosterbestand een tijdvak niet alle weekdagen bevatte, dan crashte de dagroostermodule.
 • [delegeercentrum] Mogelijke oplossing voor crash bij het starten van takenverdeling per kernteam.
 • [export] Er stond onterecht een menu optie Leerlinggegevens
 • [import] Bij het importeren van een Untis bestand werd niet gecontroleerd of de opgegeven bestandsnaam al bestond.
 • [import] Importeren van UKP bestanden via het menu Importeren - Basisgegevens - Keuzepakketten werkte niet correct.
 • [jaarplanner] Bij het verwijderen van een tijdvak werden de lessen leeggemaakt ipv verwijderd.
 • [management] Bij drie toesten of meer werd een halve dag onderwijstijd berekend ipv een hele dag
 • [ouderavond] Een avond met een spatie in de naam werd niet toegestaan.
 • [pakketkeuze] In een project zonder keuzeformulieren kon het toevoegen van een nieuw formulier en deze hernoemen de software laten crashen.
 • [pakketkeuze] Bij het analyseren van de keuzemogelijkheden kwam altijd een mededelingen venster met het aantal mogelijkheden.
 • [roostervergelijk] Wanneer een les in het basisrooster was uitgeschakeld en in het dagrooster ingeschakeld, werd de wijziging niet correct geexporteerd.
 • [roosterautomaat] Meervoudige maskers worden gemarkeerd met een rode driehoek.
 • [roosterautomaat] Uitzonderen van een leerling in het basisscherm verwijderde recent ingevoerde randvoorwaarden.
 • [roosterautomaat] Wanneer bij uitgebreide randvoorwaarde maskers in submenu\'s werden verzameld, konden er een aantal ontbreken.
 • [roosterautomaat] Lokaalcapaciteit kopieren via rechtermuisknop kopieerde ook lokaalvoorkeuren mee in het lokalen basisscherm.
241zipmsimsizip
28-02-20132.0.6Feature en Bugfix release
features
 • [infoweb] Het is nu mogelijk surveillanten te verbergen bij leerlingrooster.
bugfixes
 • [algemeen] Naam van een roosterbestand kon beginnen met een spatie.
 • [backups] Duidelijkere melding bij het ontbreken van backupbestanden
 • [domeinen] Er mogen geen illegale tekens meer gebruikt worden voor objecten.
 • [formatieplanning] Basiscriteria worden nu blauw weergegeven in de uitgebreide criteria
 • [import] De import van DeDecaan.net kon crashen als er dubbele leerlingen in het bestand voorkwamen.
 • [infoweb] Week 1 komt nu na week 52
 • [infoweb] Met publiceer rooster werd de masterlist niet meegeschreven.
 • [lesuren] Er mogen geen illegale tekens meer gebruikt worden in de naamgeving van lesuren.
 • [management] In het overzicht voor formatieplanning was de actuele inzet per sectie altijd 0.
 • [pakketkeuze] Het programma kon crashen bij teveel keuzes.
 • [toetsrooster] De optie Roostervergelijk was onterecht gekoppeld aan de licentie toetsroosteren.
 • [toetsrooster] Het openen van statistiek kon crashen op de aanwezigheid van #Toets
121zipmsimsizip
01-02-20132.0.1Feature en Bugfix release
features
 • [dagrooster] Start- en einddatum activiteitplanner kunnen aanpassen
 • [online] Het installeren van Zermelo Online ondersteuning via de installer vraagt nu om admin rechten indien nodig
 • [ouderavond] De installer maakt nu snelkoppelingen aan naar Protas
 • [roosterautomaat] Weergave van nog te plaatsen lessen in rood kader
 • [zplanning] Meer tooltips e.d. bij het linken van groepen
 • [zplanning] In lessenplanner is de grijze scheidingslijn tussen Actueel en Planning verplaatst.
bugfixes
 • [algemeen] Stunnel.exe kon blijven draaien op windows 7
 • [algemeen] Schooljaar wordt niet goed bewaard in bepaald geval
 • [dagrooster] Activiteitenplanner in dagrooster kon crashen als er individueel ingedeelde toetsleerlingen zijn
 • [dagrooster] Handmatig roosteren via de Dagrooster is beschikbaar onder sneltoets F6
 • [delegeercentrum] Bij het synchroniseren in het Delegeercentrum konden meldingen achter wachtschermen terechtkomen
 • [delegeercentrum] In het Delegeercentrum kon in sommige gevallen om de paar seconden een wachtscherm tevoorschijn komen
 • [delegeercentrum] Het kiezen van een nieuwe delegeergegevenslocatie op het netwerk kon een foutmelding geven
 • [delegeercentrum] Het Delegeercentrum zag soms onterect een gegevensmap als submap van een clientmap en accepteerde deze niet
 • [delegeercentrum] Zermelo Client kon niet gestart zonder Zermelo Online
 • [mondeling] Crash bij docentvrijmaken in mondelingen
 • [online] De software controleert bij het opstarten vanuit Zermelo Online nu of de inlogsessie nog geldig is
 • [online] Duidelijkere berichten in wachtschermen in het Delegeercentrum Online
 • [online] Zermelo Online Client kon keybestand niet vinden
 • [ouderavond] Protas toonde geen recente bestanden meer.
 • [ouderavond] Protas bevat opties die enkel voor Zermelo.exe zin hebben.
 • [ouderavond] De foutmelding bij het inlezen van gespreksaanvragen via een beveiligde verbinding was onduidelijk.
 • [ouderavond] Knop Website-instellingen toonde het oude scherm
 • [roosterautomaat] Uitgebreide randvoorwaarde kan nu starten met meervoudige maskers
 • [roosterautomaat] Automatisch roosteren was niet actief bij geen licentie clusterautomaten
 • [toetsen] Bij alleen licentie Toetsroosteren ontbrak het printcentrum
 • [zplanning] Import lessenplanner hernoemt naar roosterkoppeling
 • [zplanning] Grens entreerecht was tot en met 50 procent
226zipmsimsizip
29-01-20132.0.0Feature en Bugfix release
features
 • [Projectbeheer] ter vervanging van ProjectCentrum en StartCentrum
 • [Jaarplanner] ter vervanging van tijdvakken en lesperiodes
 • [Afdelingen en stamklassen] update met opleidingsniveaus
 • [Vakken] nieuw venster voor bewerken van vakken
 • [Lessentabel] nieuwe versie van de lessentabel
 • [Pakketkeuzes] aanmaken keuzeformulieren
 • [Automatisch roosteren] Basis leerlingen: nieuw scherm voor standaardwaarden leerlingen
 • [Automatisch roosteren] Basis onderwijskundig: nieuw scherm voor standaardwaarden onderwijskundig
 • [Automatisch roosteren] Basis lokalen: nieuw scherm voor standaardwaarden lokalen
 • [Automatisch roosteren] Telgroepwizard: nieuw scherm voor aanmaken telgroepen obv lokaalwensen
 • [Automatisch roosteren] Uitgebreid: nieuwe vensters voor invoeren uitgebreide randvoorwaarden docenten en leerlingen (incl. nieuwe randvoorwaarden)
 • [Automatisch roosteren] Telgroepen: nieuw venster voor bewerken telgroepen
 • [Dagrooster] Activiteitenplanner: nieuw venster voor het invoeren en effectueren van geplande activiteiten en afwezigheid
 • [Dagrooster] Activiteit en afwezigheidscodes: nieuw venster voor aanmaken en controleren van codes
 • [Formatieplanning] Meerjarenprognoses : meerjarenprognoses op basis van meerdere oude schooljaren
 • [Formatieplanning] Geplande koppelingen: koppelingen plannen in de groepenplanner
 • [Formatieplanning] Groepenplanner: interface update o.a. weergave gekoppelde groepen en groepsgebonden lessentabel
 • [Formatieplanning] Lessenplanner: update met entreerecht en kernteam inzet bewaking.
 • [Formatieplanning] Koppeling met Rooster: nieuw venster voor importeren lessenverdeling én koppelingen in bestaand rooster
 • [Formatiebeheer] uitwisseling personeelsadministratie: import en export mogelijkheid van formatie.xml tbv toekomstige koppelingen
 • [Publiceren] registratie gepubliceerde versie van het rooster
 • [Domeinen] update interface o.a. selecteren en bewerken in één, kolomfilter vereenvoudiging
 • [Zermelo Online] DelegeerCentrum online
bugfixes
 • [algemeen] Spelfout bij archiveren
 • [algemeen] Onduidelijke foutmelding bij botsende lessen
 • [algemeen] Helptekst Magisterlabels gaat over Projectie
 • [delegeercentrum] Delegeercentrum lesstatistiek: geen archief en weekroosters te zien
 • [delegeercentrum] Delegeercentrum verwijdert weekroosters niet
 • [infoweb] Crash publiceren infoweb InfowebPublicator::publiceer
 • [infoweb] HTML code wordt getoond bij infowolk als er toetsen zijn
 • [infoweb] Digitale Agenda export toont verkeerde datum
 • [mondeling] Bij splitsen mondeling terwijl er maar 1 leerling op staat, wordt deze verwijderd
 • [mondeling] Gesplitst mondeling niet zichtbaar bij roosteren in de tijd
 • [ouderavond] Geen verversing na plaatsingen verwijderen
 • [ouderavond] Meerdere leerlingen/docenten selecteren niet meer mogelijk met slepen
 • [pakketkeuzes] Crash bij hernoemen van een keuzeformulier, terwijl er geen keuzeformulier bestaat
 • [toetsen] Menubalk kon verdwijnen
 • [toetsen] Menu roosterdomein inmiddels overbodig
 • [zformatie] Toeslagen maken standaard gebruik van nieuwe editor
 • [zformatie] Volgorde lesverzamelingen bij toeslagen was niet correct
 • [zformatie] Docentfilter bood geen verzamelingen aan uit ZFormatie domein
 • [zformatie] Niet alle formules werkte met ZFormatie lesverzamelingen
1923zipmsimsizip

Extra

Datum Naam Omschrijving Locatie Grootte
01-03-2013Remote HelpRemote help is een programma waarmee de support medewerker van Zermelo met u mee kunt kijken op de pc. Dit programma kunt u ook direct vanuit Zermelo.exe opstarten via Help - Remote Helpdownload
17-09-2012HASP driverDeze installer kan voor elke versie van windows opzoeken of en welke driver nodig is, en installeert deze.download
10-11-2010Profileer demo

Download de demobundel van ProfiLeerling met een aantal voorbeeldformulieren.

Plaats de inhoud van dit zip-bestand in een lege map en start ProfiLeerling. Dat is alles. U hoeft dus niets te installeren.

download
06-11-2009ClusDownload de installatie van Clusdownload
18-04-2006Oude interface ProfiLeerling

Profileerling heeft een geheel nieuw uiterlijk gekregen. Wilt u echter, om welke organisatorische reden dan ook de oude user interface gebruiken, dan kunt u hem hier downloaden.

download